ENGLISH see below

Hilsen fra Jonathan og fælleslageret:

Som nogle af jer nok har bemærket har der været støt nedgang i antallet af frivillige på fælleslageret i de seneste år. Den tendens går igen i hele fødevarefælleskabet og faktiske hele det frivillige Danmark.
Heldigvis har vi fået Charlotte og andre virkelig stabile kræfter ind som ofte kan hjælpe og har været med til at holde hjulene i gang og gjort at grøntsagerne er kommet ud hver eneste onsdag.
De fleste teams er nede på 1-2 personer, hvis der overhovedet er nogen og situationen hvor det er nogle få der trækker læsset er ikke holdbart i længden.

Vi har derfor lavet lidt om på vagtskemaet og justeret vores ambitioner. Det er tanken at det skal være nemmere at tage vagter her er der, hvis man ikke kan forpligte sig til en hver 8ende uge. Alligevel er det et mål at få 1-2 personer fast på hvert team og derfor har vi beholdt farverne. Der skulle ideelt møde 2-3 personer op hver onsdag ud over mig og Charlotte.

Jeg håber at I vil gå ind på vagtplanen og skrive jer op, hvis I ikke allerede står på. Hvis du ønsker at være fast på et team så skriv dig under 'pakkevagt' og hvis du hellere vil være fleksibel kan du skrive dig på under 'afløser'.
I slutningen af September laver jeg en opgørelse og antager at de som står som 'pakkevagt' på de forskellige teams er faste og antager at de vil tage vagter med dette team hver 8ende uge fremover. Deres navne vil også blive kopieret med når jeg laver videre vagtplaner.ENGLISH

Hello from Jonathan og fælleslageret

As some of you have probably noticed, there has been a steady decline in the number of volunteers at the fælleslager in recent years. That is a tendency in the entire food community and in fact the whole of voluntary Denmark. Fortunately, we have got Charlotte and other really stable forces who often help out and assure that the vegetables have come out every Wednesday. Most teams are down to 1-2 people, if any at all, and a situation where it is a few who pull the load is not sustainable in the long run.

We have therefore made some changes to the roster and adjusted our ambitions. The idea is that it should be easier to take shifts here and there for those of you who cannot commit to regular teams every 8 weeks. Still, the goal is to get 1-2 people on each team and that is why we have kept the colors. Ideally, 2-3 people should show up every Wednesday in addition to me and Charlotte.

I hope you will go to the roster and sign up if you are not already on it. If you want to be permanently on a team, sign up under 'pakkevagt' and if you'd rather be flexible, you can sign up under 'afløser'. At the end of September, I'll review assuming that those who have signed up as 'pakkevagt' on the various teams are fixed and assume that they will take shifts with this team every 8 weeks from now on. Your names will also be copied when I make further shift plans.

If you know someone who'd be up for joining us please let us know.