Kære ALLE gæve medlemmer af Kbhff,

Hermed indkaldelsen til Strategiseminar: Åboulevarden 12, 2200 Kbh N. søndag den 2. februar fra kl. 12 til kl. 16. Der er fællesspisning fra 12-12.30, hvor vi sammen spiser vores medbragte frokostret.

Formålet med strategiseminaret: Kbhff videre udviklingsproces startes på denne strategieftermiddag. Og fortsætter i de arbejdsgrupper der vælges indtil Koordineringsmødet den 30. marts 2020, hvor arbejdet fremlægges til endelig beslutning på Generalforsamlingen den 26. april 2020.

Tidsplan:

  • A: De forslag der spirer frem på søndag den 2. februar præciseres og beskrives, og der arbejdes videre med dem indtil koordineringsmødet mandag den 30.marts.
  • B: På koordineringsmødet den 30.marts fremlægges og fortælles om de specifikke, nu mere gennemarbejdede forslag. Der samtales og spørges dybere ind til dem.
  • C: Herefter beslutter koordineringsmødet hvilke specifikke forslag der skal arbejdes videre med, og man har mulighed for at melde sig til det man gerne vil arbejde med.
  • D: Samtalerne fortsætter på Generalforsamlingen, hvor medlemmerne i grupper diskuterer forslagene.
  • E: Generalforsamlingen beslutter herefter hvilke tiltag der skal gennemføres, herunder hvorfor, hvordan, hvem, konsekvenser, tidsplan og evaluering.

På Generalforsamlingen vælges tovholdere for dem der udfører forslagene, så implementeringen af dem sikres.

Baggrund: Vi vil meget gerne have mange flere medlemmer i vores medlemsdrevet fællesskab. Både i forhold til den sublime kvalitet der er i grønsagerne. Og vores tætte samarbejde med de biodynamiske og økologiske avlere vi samarbejder med. Og vil vil gere åbne flere københavneres øjne for værdierne i at være fælles om den bæredygtige udvikling. Denne udviklingsproces på 3 måneder, er en unik mulighed for, at alle kan få satte deres fingeraftryk og tanker ind i Kbhff' fremtid.

Vi glæder os!

Kærlig Hilsen fra Bestyrelsen